Книги

На 22.04.2018 г. бях официално легитимиран като автор в световния уебсайт за социално каталогизиране на информация, свързана с книги, автори, издателства – Goodreads.

Aвтор съм на 7 книги досега – „Побързай“ (2018), „Когато вали“ (2019), „Автобус за някъде“ (2020)„Ежедневности“ (2021), “Доизмислено щастие” (2022), “Приближаване” (2022)издателство “Планини”, “Добър ден, добри хора!” (2023)издателство “Планини”

Първите три са издадени с финансовата подкрепа на община Пазарджик. Всяка от книгите съдържа илюстрации на ученици от профил „Изкуства“ на СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик. С три от книгите организирахме благотворителни кампании. През 2018 г., с „Побързай“, бяха събрани 12 000 лв. за лечението на онкоболен колега. Две години по-късно, през 2020 г., с „Автобус за някъде“ бяха събрани средства за МБАЛ – гр. Пазарджик.
През 2021 “Ежедневности” събра 4100 лв., които постъпиха в сметката за лечение на онкоболни деца в Пловдив при УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД.

Книгите, които са издадени с финансовата подкрепа на Община Пазарджик не бяха предназначени за продажба и нямат корична цена. Ето защо, благодарение на доброволците от “Моята библиотека”, те са достъпни безплатно за четене.

Нека бъде светлина!


За сваляне


©2018, Илия Михайлов, Побързай
“Побързай”, Илия Михайлов, 2018


За сваляне


©2019 Илия Михайлов, Когато вали
“Когато вали”, Илия Михайлов, 2019


За сваляне


©2020 Илия Михайлов, Автобус за някъде
“Автобус за някъде”,
Илия Михайлов, 2020

За слушане:

Изданието на “Автобус за някъде” съдържа аудио – диск със записи на 18 от разказите.

“Доизмислено щастие”, Илия Михайлов, © 2022, ISBN 9789546845061