Образование и квалификация

Средно и висше образование

Средно образование (1-11 клас) – СУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик, випуск 1994 г.

Диплома за средно обазование
Диплома за средно обазование от СОУ “Георги Брегов” гр. Пазарджик
Снимка: личен архив

Висше образование (магистър) – СУ “Св. Климент Охридски” гр. София, Исторически факултет, випуск 2000 г.

Диплома за висше образование от СУ "Св. Климент Охридски" гр. София.
Диплома за висше образование от СУ “Св. Климент Охридски” гр. София. Снимка: личен архив

ПКС

Свидетелство за четвърта квалификационна степен

Свидетелство за 4-та ПКС
Свидетелство за 4-та ПКС
Снимка: личен архив

Свидетелство за пета квалификационна степен

Свидетелство за 5-та ПКС
Свидетелство за 5-та ПКС
Снимка: личен архив

Обучения

2023 г.

Сертификат за участие в Националната конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието “Училище за бъдеще”, Пампорово, 20-22.10.2023 г.
Сертификат за обучение на тема “Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството”, “Евроклас – консулт” ЕООД гр. Пловдив, 18.03.2023 г.

 

2022 г.

Сертификат за обучение на тема “Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методики, инстурментариум”, Евроклас консулт плюс – Пловдив, 14.12.22 г.
Сертификат за обучение на тема “Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение в присъствена и електронна среда”, Евроклас консулт плюс – Пловдив, 06.04.22 г.

2021 г.

 

Сертификат за участие в обучение на тема „Ролята на социалните мрежи в образователно-възпитателния процес и за сплотяване на училищната общност“, Обединени училищни академии, 04.12.21 г.

 

Сертификат за обучение на тема „Европейско гражданско образование“, Hanns-Seidel-Stiftung и Public Policy Institute, Велинград, 22-24.10.21 г.

Полезно и мотивиращо за мен беше това “сверяване на часовниците” в обучението по гражданско образование през последните два дни.

За пореден път си давам сметка колко отговорна е задачата ни с колегите в час и колко важно е прословутото “учене през целия живот”.

Благодаря на страхотните ни лектори: доц. д-р Здравко Попов, Коста Костов, д-р Евелина Варджийска, проф. д-р Веселин Поповски, проф. д-р Димитър Вацов, проф. д-р Пламен Макариев и колегата Кирил Славчев! Бяхте ми невероятно полезни! За мен беше чест да се докосна до хора на знанието, като всички вас!

Благодаря на моя инспектор г-жа Ваня Апостолова и РУО – гр. Пазарджик за възможността да участвам в това педагогическо преживяване!

Чест и почитания към организаторите: фондация Hanns-Seidel-Stiftung и Public Policy Institute! Те показаха как е възможно подобни мероприятия да бъдат провеждани по перфектен начин.

Ще си позволя да завърша с нещо, което ни каза проф. Поповски:

“Насърчавайте учениците да мечтаят! Светът днес има нужда колкото от реалисти, толкова и от мечтатели!”

Удостоверение за квалификационен курс на тема „Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици“ – Бургаски свободен университет, Слънчев бряг, 16-28.07.21 г.

 

Сертификат - "Орак инженеринг" ЕООД гр. Пловдив, 2021 г.
Сертификат за квалификационен курс на тема “Съвременни дигитални технологии в помощ на учителя за преодоляване на трудности при обучение на деца със СОП и дефицити” – “Орак инженеринг” ЕООД гр. Пловдив, 05-07.04.2021 г.

 

Сертификат - "Елгарди" гр. Пловдив, 2021 г.
Сертификат за завършено обучение на тема “Компетентностен подход в образованието” – “Елгарди” ЕООД гр. Пловдив, 20.02.2021 г.

2020 г.

Удостоверение - Синдикат на българските учители, 2020 г.
Удостоверение за участие в курс на тема “Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес” – Синдикат на българските учители, 06-07.02.2020 г.

 

Удостоверение - Тракийски университет, 2020 г
Удостоверение за участие в кваификационен курс на тема “Работа с електронна платформа за дистанционно обучение Microsoft Teams” – Тракийски университет, 24.08.2020 г.

 

Национален център за повишване квалификацията на педагогическите специалисти, 2020 г.
Удостоверение за обучение на тема “Обучение на учители, преподаващи по предмет Гражданско образование” – Национален център за повишване квалификацията на педагогическите специалисти-гр. София, 24.08-01.10.2020 г.

2019 г.

Удостоверение - Българо-германски център, 2019 г.
Удостоверение за участие в курс на тема “Дизайн и изработване на печатни материали” – ЦПО към ДП “Българо-германски център за професионално обучение” гр. Пазарджик, 25.02.-09.03.2019 г.

 

Удостоверение - Национален център за квалификация и преквалификация на педагогическите сппециалисти, 2019 г.
Удостоверение за участие в обучение на тема “Обучение на учители, преподаващи “История и цивилизации” в X клас по новата учебна програма” – Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите сппециалисти, 11-15.03.2019 г.

 

Удостоверение - РААБЕ-Българи, 2019 г.
Удостоверение за участие в обучение на тема “Гражданското образование в обучението по история и цивилизации” – РААБЕ-Българи, 30.03.2019 г.

 

Удостоверение - Център за съвременно образование, 2019 г.
Удостоверение за участие в семинар на тема “Умения за комуникация в образователния процес и взаимоотношенията “учител-ученик-родител” – Център за съвременно образование-гр. София, 23-24.11.2019 г.

2018 г.

Удостоверение - РААБЕ - България, 2018 г.
Удостоверение за участие в обучение на тема “Краезнание и краеведски подход в обучението по история и цивилизации” – РААБЕ – България, 20-27.01.2018 г.

 

Удостоверение - ДИУУ-гр. София, 2018 г.
Удостоверение за участие в курс на тема “Организация на образователния процес” – ДИУУ-гр. София, 27.02.2018 г.

 

Удостоверение - Синдикат на българските учители, 2018 г.
Удостоверение за участие в курс на тема “Образование в мултуикултурна среда” – Синдикат на българските учители, 28.02.2018 г.

 

Удостоверение за обучение за портфолио - "Академика Консулт", 2018 г.
Удостоверение за обучение на тема “Портфолиото – инструмент за оценяване на труда на ппедагогическия специалист” – “Академика Консулт”, 14-15.04.2018 г.

2017 г.

Удостоверение - Синдикат на българските учители, 2017 г.
Удостоверение за участие в семинар “Развиваща и подкрепяща образователна среда: творчество, успеваемост и духовност” и конкурс “Извънкласните и извънучилищните дейности за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците” – Синдикат на българските учители, 29-31.07.2017 г.

 

Удостоверение за участие в конференцията на Сдружението на преподавателите по история, 2017 г.
Удостоверение за участие в XVIII-та годишна конференцията на Сдружението на преподавателите по история в България (СПИБ) с доклад на тема “Музиката в българското кино”, 29-30.09.2017 г.

2016 г.

Сертификат - Европейски институт, 2016 г.
Сертификат за регионално обучение за ЕС по проект “ЕОбединени (продължението): Към иновативно учебно съдържание в пограничните райони” – Европейски институт, 2016 г.

 

Сертификат - "ЕА България" ЕООД, 2016 г.
Сертификат за участие в семинар “Мотивиране на съвременния ученик за учебен труд” – “ЕА България” ЕООД, 09.12.2016 г.

20015 г.

Сертификат - Институт за решаване на конфликти, 2015 г.
Сертификат за тримодулен обучителен курс: А. Дефиниция, контекст и разбиране на насилието в училище; Б. Общоучилищен подход; В. Отговорност и права; Г. Управление и оценяване на промяната; Д. Превантивна и интегративна практика – Институт за решаване на конфликти, 2015 г.

 

Сертификат - "Умения за комуникация в екипа", 2015 г.
Сертификат за учстие в семинар на тема “Умения за комуникация в екипа” – Център за съвременно образование -гр. София, 17-18.04.2015 г.

2014 г.

Удостоверение за БДП, 2014 г.
Удостоверение за професионална квалификация “Методика на обучението по БДП” – Технически университет, гр. София, 29.11.2014 г.

2013 г.

Сертификат - НИОКСО-гр. София, 2013 г.
Сертификат за квалификационен курс “Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” – НИОКСО-гр. София, 08.11.2013 г.

2012 г.

Сертификат за квалификационен курс, 2012 г.
Сертификат за квалификационен курс “Мотивационна динамика и интерес на учители и ученици в условията на съвременното училище” – Образователен център “Академика” , 2012 г.

2010 г.

Удостоверение "Мултикултурното образование в преподаването по история и цивилизации", 2010 г.
Удостоверение за курс “Мултикултурното образование в преподаването по история и цивилизации” – ДИУУ при СУ “Св. Климент Охридски”, 17.06.2010 г.

2006 г.

Сертификат "Базови и специфични компютърни умения" - МОН, 31.01.2007 г.
Сертификат “Базови и специфични компютърни умения” – МОН, 31.01.2007 г.