• Блог

    ПОБЪРЗАЙ!

    Някой е влизал в душата ти. Разхвърлял е всичко, а след това бързо е избягал, хлопвайки вратата след себе си. Било е отдавна. Толкова отдавна, че ти самият вече не помниш кога. Може би се случи тогава, когато се опита да накараш детето у себе си да вярва в мечтите си. А после го чу тихо да плаче зад ъгъла. А може би беше след това? Има ли значение, по дяволите?! Нали все някога трябва да пораснем! Сложно е. А ти така добре беше подредил. Знаеше кое къде е, и бързо го намираше, когато ти потрябва. Старите надежди, грижливо сгънати, си стояха на куп до малките ти тайни, натъпкани една…