Блог

СЪНЯТ (втора глава)

ВТОРА ГЛАВА

“Казвам се Мартин.”

Веднага след трагедията река Марица излезе от коритото си и заля голяма част от околните квартали. Изчезна и Острова. Придошлата вода просто погълна земята, ставайки пълен господар. Въпреки, че беше опасно, Филип обичаше да се разхожда по тези места. Спомняше си колко често бяха идвали тук с родителите му, а по-късно, вече като по-голям, идваше с приятелите си.

Обичаше да се разхожда под дебелата сянка на вековните чинари, да обикаля по алеите и да се радва на зеленината. Ходеше често и до големия метален кръст, чийто връх сега едва стърчеше над водата, а някъде там Филип искаше да захвърли и спомените си, които все повече го измъчваха. Караха го да се чувства все по-самотен и ненужен.
Той вървеше покрай речния бряг, когато изведнъж забеляза някакъв силует в далечината. След толкова много седмици най-после усети присъствието на друго живо същество. Спря за миг, огледа се внимателно, но не успя да види нищо необичайно.

“Сторило ми се е!” – помисли си Филип и продължи напред. Няколко метра по-надолу той чу странен шум зад себе си. Стисна здраво тоягата, която носеше в ръце, готов да се отбранява и рязко се обърна. Срещу него стоеше млад мъж, може би на неговата възраст, с износени и мръсни дрехи. Сплъстената му мръсна коса падаше върху челото му, а добрите му очи оглеждаха Филип от главата до петите.
Как се почувства в този момент той самият не можеше да обясни. Страх, еуфория и изненада завладяха сърцето му.
За миг двамата мъже стояха безмълвно и се гледаха. После Филип се опомни пръв, напрегна се, защото от дълго време не беше говорил с никого, освен със самия себе си, и успя да промълви:
– Здравей! Казвам се Филип.
След това протегна ръката си за поздрав към непознатия. Вместо отговор обаче, другият човек рязко се извърна и понечи да избяга.
– Чакай! Моля те! Не се страхувай! Нищо лошо няма да ти направя!
Непознатият се спря. Застана отново лице в лице с Филип и с усилие успя да каже:
– Мартин… Казвам се Мартин.
Както се оказа двамата млади мъже бяха единствените оцелели след апокалипсиса. Живееха сами в града – призрак без да знаят един за друг до момента, в който се срещнаха. Първоначалният възторг от срещата им и няколкото дни, прекарани заедно неусетно отстъпиха място на взаимни подозрения, лъжи и нападки, които често прерастваха в открити кавги. Какво се случваше с тези хора? Защо бяха забравили какво е да обичаш, но помнеха добре как се мрази? Вместо да се опитат да се борят заедно с трудностите на странното си съществуване, те намериха сили за малки чести войни помежду си. Причини си намираха постоянно: за пътеките, по които минаваха; храната и водата, които постоянно търсеха в руините наоколо; за правото кой пръв да претърси една или друга сграда.
– Мразя те! – каза през зъби веднъж Мартин
– Проклинам деня, в който те срещнах- не му остана длъжен Филип.
Сякаш и у двамата се беше събудил онзи инстинкт на омразата и вечен стремеж към война, който беше погубил самото човечество, а сега беше на път да стори същото с неговите последни представители.
Всичко това измъчваше Филип. Дупката, в която потъваше душата му, ставаше все по-дълбока с всеки изминал ден. Все по-често той обмисляше своето “окончателно решение”.
Все повече осъзнаваше, че губи най-важното – желанието си да се буди сутрин. Усещаше живота си като жалко съществуване, лишено от смисъл и изпразнено от съдържание. Не знаеше какво да прави със своето “днес”. Не очакваше вече своето “утре”.

Следва продължение.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *