• Блог,  За книгите

    “Интервю” (Цилия Лачева), 1976 г.

    Убедил съм се с годините, че няма “силни” и “слаби” книги. От една книга човек взима толкова, колкото успее да побере в душевната си раница. Толкова, колкото съумее да разкодира от посланията в нея. Защото книгата, освен всичко друго, е и съвкупност от послания. И ако в момента, в който четеш даден роман, сетивата ти са “настроени” на същите честоти, като тези на автора, значи със сигурност ще успееш да вземеш колкото може повече за себе си. Да откриеш повече свои дестинации на тази своеобразна карта от мисли и чувства, каквато е всяка книга. В този смисъл “Интервю” на Цилия Лачева, за мен, е роман за любовта. Оставям настрани идеологическата…

  • Блог

    сПЪТНИЦИ

    На перона съм. Потропвам ритуално с големите си туристически обувки, за да се стопля. (Добре, че днес си обух по-дебелите чорапи). Сякаш танцуваме някакъв странен зимен танц с поредната студена януарска сутрин. Тя ме държи здраво в ледената си прегръдката, а аз я настъпвам непохватно от време на време. Въртим се заедно под козирката, докато бавно оглеждам гарата и всички пътуващи братя и сестри. Виждам как дъждът упорито продължава да вали. Усещам желанието, което напира у него, да превърне ситните си капчици в бели пухкави снежинки, но все още като че ли събира смелост за тази магическа метаморфоза. Прилича на дете, което се засилва да скочи от малкото си дървено…