• Блог,  За книгите

    „The Lives of Brian“ Брайън Джонсън, 2022 г.

    Беше преди около 35 г. Аз бях десетгодишен, когато в един един студен зимен ден брат ми, Бог да го благослови, донесе отнякъде малък еднокасетъчен касетофон SHARP и няколко пиратски касети, записани нелегално кой знае в коя кухня или хол на някой панелен блок. Помня една от тези касети – беше марка TDK и имаше грозен надпис със син химикал на обложката – AC/DC. От страна „А“ пишеше “Bon”, а от страна „Б“ – “Brian”. Не знам защо, но пуснахме първо страна „Б“ и тогава чух едно странно дрезгаво крещене, което ми хареса веднага. Въпреки това си помислих, че човекът, който пее като че ли току-що си е затиснал кутрето…