• Личности

    Иванчо Брегов (неизв.-1876) – забравеният благодетел

    Искам да ви запозная с един добър и щедър човек със смело сърце, който днес е някак незаслужено забравен. Неговото име е Иванчо Брегов – най-големият от братята на Георги Брегов. ИВАНЧО БРЕГОВ (неизв. – 1876) “Възрожденската пазарджишка фамилия Брегови днес малко неоснователно е забравена. Туберкулозата покосява живота на повечето членове на това семейство, състоящо се от родителите и осем деца. Къщата им се намирала в квартал „Чиксалън“, в близост до църквата „Свети Арахангел Михаил“ и била в съседство с тази на хаджи Мито Хаджиатанасов. Бащата — хаджи Костадин, бил по професия бояджия и имал работилница на „Малкото пазарище“, до Израеловата мааза. По-късно работилницата била превърната в т. н. „Брегово…

  • Творчески активности

    Куршум хан в Татар Пазарджик

    Куршум хан възниква в Татар Пазарджик през XVI в. и съществува до 1878 г., когато е опожарен. Според сведенията на проф. Иван Батаклиев, той имал пирамидална форма и заемал пространството между днешните улици „Константин Величков“ от Спортната зала (на север), там се е намирала главната врата на исполинското съоръжение, „Втори януари“ – на запад, „Батак“ – на изток и „Генерал Гурко“ на юг. Мястото на Куршум хан не е избрано случайно. Той е достатъчно далеч от коритото на Марица, която по това време е една от големите плавателни реки на Османската империя и служи за превоз на стоки, но в същото време достатъчно близко, че да я използва. Името на…