• Личности

    ГЕОРГИ БРЕГОВ (ок. 1840 – 1884) – дарителят

    Георги Брегов е български възрожденски деец и меценат. Роден в Татар Пазарджик, едно от осемте деца на хаджи Костадин. Родната му къща се намира в кв. “Чиксалън”, близо до църквата „Св. Арахангел Михаил”. За кратко, преди Освобождението, фамилия Брегови живее в Браила, Румъния, където се занимава с търговия, но скоро след това членовете й се прибират в освободеното отечество. Още през февруари 1879 г. Георги Брегов е избран за кмет на гр. Татар Пазарджик, но поради проблеми в здравословното му състояние, не успява да изкара мандата си докрай. Брегов развива активна благотворителна дейност. Купува къща в града и я предоставя на градската управа за създаване на болница и обзавеждането й.…